car chart-pie chart-line info warning communcation book flag megaphone phone earth arrow-up arrow-right arrow-down arrow-left close arrow-up-lg arrow-right-lg arrow-down-lg arrow-left-lg close-lg menu magnifier magnifier-lg

Rady pro motoristy

Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR?

Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR? Sdělte a na požádání doložte poškozeným: své jméno, příjmení a adresu bydliště, jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla, jméno a adresu sídla pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy, případně též adresu sídla pobočky pojistitele v ČR a státní poznávací (registrační) značku vozidla, jehož provozem újma vznikla, nebo údaje...

Způsobil Vám někdo v ČR škodu svým vozidlem?

Způsobil vám někdo v ČR škodu svým vozidlem? Zjistěte si od škůdce a ověřte nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů: jeho jméno, příjmení a adresu bydliště, jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla, jehož provozem újma vznikla, státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace tohoto vozidla nebo údaje umožňující jeho identifikaci (jde-li o vozidlo neregistrované), jméno a adresu sídla pojistitele, u něhož...

Způsobil jste svým vozidlem škodu v zahraničí?

Způsobil jste svým vozidlem škodu v zahraničí? Poškozeným sdělte a na požádání doložte: své jméno, příjmení a adresu bydliště, jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla, jméno a adresu sídla pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy, státní poznávací (registrační) značku vozidla, jehož provozem újma vznikla, nebo údaje umožňující jeho identifikaci (jde-li o vozidlo...

Způsobil Vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem?

Způsobil vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem? Zjistěte si od škůdce a ověřte nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů: jeho jméno, příjmení a adresu bydliště, jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla, jehož provozem újma vznikla, státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace tohoto vozidla nebo údaje umožňující jeho identifikaci (jde-li o vozidlo neregistrované), jméno a adresu sídla pojistitele, u...