1.    K čemu slouží garanční fond ČKP?

Garanční fond ČKP slouží k úhradě specifických škod, které nemůže platit žádná pojišťovna. Jde zejména o újmy způsobené nepojištěnými vozidly, případně o újmy na zdraví způsobené nezjištěným pachatelem nezjištěným vozidlem.

2.    Kam jdou peníze z garančního fondu ČKP?

Plnění z garančního fondu je poskytováno výhradně na účely specifikované v zákoně  168/1999 Sb., zejména na náhradu újem, způsobených poškozeným provozem nepojištěného vozidla.

3.    Mám auto, ale nejezdím s ním. Musím platit příspěvek do garančního fondu?

Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může odevzdat značky do depozitu a vozidlo odstranit z pozemní komunikace, a pak pojištění ani příspěvek do garančního fondu platit nemusí.

4.    Jaké jsou sazby příspěvku do garančního fondu?

Sazby příspěvku stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou č. 205/1999 Sb.
Přehled sazeb neleznete zde. 
Stejná vyhláška stanoví, že společně s příspěvkem má ČKP právo na náklady spojené s jeho uplatňováním, a určuje jejich výši na 300 Kč. 

5.    Za jak dlouhé období bude ČKP požadovat příspěvek nepojištěných?

ČKP se snaží předně obeslat vlastníka/provozovatele vozidla za celé známé nepojištěné období, aby byl obeslaný ušetřen opakovanému uplatňování nákladů ve výši 300 Kč, které stanovuje prováděcí vyhláška ministerstva financí č. 205/1999 Sb. Pokud je ale nepojištěné období příliš dlouhé, obešle ČKP motoristu pouze za část nepojištěného období. Je totiž možné, že si sám vlastník vozidla není vědom, že vozidlo nemá pojištěno a pouze urychleným sjednáním pojištění, předejde povinnosti platit násobně vyšší částky v případě škody způsobené nepojištěným vozidlem.

6.    Co mám dělat, když se domnívám, že jsem dostal výzvu neoprávněně?  

V případě, že má motorista dojem, že mu byla doručena výzva neoprávněně, měl by se neprodleně obrátit na ČKP pomocí webové aplikace, nebo telefonního čísla: 221 772 773 a doložit skutečnosti, které vylučují vznik nároku na příspěvek.  

7.    Co mám dělat, když můj automobil už neexistuje a zápis v registru vozidel stále trvá?

Ačkoliv příspěvek do garančního fondu nebude uplatňován za obdobi do 31. 12. 2017, je důležité, aby si lidé dali tyto věci do pořádku. Problematika registrace a vyřazování vozidel nespadá do působnosti ČKP, proto doporučujeme kontaktovat registr vozidel případně ministerstvo dopravy, které poskytnou bližší informace. 

8.    Auto jsem prodal, přesto jsem obdržel výzvu k úhradě příspěvku. Co mám dělat?

Pokud obdržíte výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP i když již nejste vlastníkem vozidla, znamená to, že nedošlo k zápisu této změny v registru vozidel. Stačí nám doložit prodej vozidla (např. kupní smlouvou) a příspěvek hradit nemusíte. V každém případě doporučujeme obrátit se na registr vozidel a doložit nutné doklady pro provedení zápisu o změně vlastníka vozidla.

9.    Vztahuje se příspěvek do garančního fondu i na veterány?

Veteráni vybavení sportovně historickými (tzv. veteránskými) registračními značkami sice musí mít sjednané povinné ručení, pokud se s nimi bude vyjíždět na silnice, ale sazba se u těchto vozidel pohybuje na úrovni 1/12 ceny běžného povinného ručení. Na tyto veterány se příspěvek nepojištěných nevztahuje, protože tato vozidla jsou v registru historických a sportovních vozidel.

Pro stará vozidla, jejichž majitelé si neobstarali veteránské značky, avšak počítá se u nich pouze se sezónním provozem (např. od dubna do října), nabízejí pojišťovny tzv. sezónní pojištění. Motorista je sice pojištěn celoročně, nicméně v ceně pojištění je zohledněno, že vozidlem nebude jezdit celý rok. Pokud způsobí škodu mimo sjednanou sezónu provozování vozidla, pojišťovna uhradí škodu poškozenému, ale po svém klientovi může uplatnit právo regresu.