Hraniční pojištění historicky odvozuje svůj název od místa svého nejčastějšího vzniku, kterým je silniční hraniční přechod. Dnes se hraniční pojištění uzavírá zpravidla ve vnitrozemí na dobu prodlouženého pobytu cizozemského vozidla na území ČR po vypršení platnosti předchozího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platného na území ČR. Ojediněle může dojít i k situaci, kdy je vozidlo dopraveno do vnitrozemí jako zboží. Před zahájením provozu takového vozidla na pozemní komunikaci pak musí být uzavřeno hraniční pojištění.

Povinnost uzavřít hraniční pojištění se vztahuje na ty řidiče vozidel registrovaných v cizině, na něž se nevztahuje záruka o existenci pojištění od národní kanceláře pojistitelů cizího státu, respektive na ty řidiče, kteří nejsou držiteli platné zelené karty.

Pojistitelem hraničního pojištění je Česká kancelář pojistitelů a zákon logicky připouští jedinou variantu uzavření pojistné smlouvy hraničního pojištění – zaplacením pojistného.

Hraniční pojištění se vztahuje na újmy vzniklé provozem cizozemského vozidla, ke kterým došlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo některého jiného státu evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Sazby hraničního pojištění

Prodejní síť hraničního pojištění

Pojistné podmínky hraničního pojištění