Certifikáty certifikační autority ČKP

Pro správnou funkčnost aplikací pro komunikaci s ČKP/ČAP/SUPIN je nutné instalovat
oba výše uvedené certifikáty CA ČKP do úložiště - Důvěryhodné kořenové certifikační autority.

Často kladené dotazy (FAQ)

 1. Jak získám přístup do rozšířené databáze ČKP, ČAP a SUPIN s.r.o.?
 2. Co musím splnit, chci-li přistupovat do rozšířené databáze?
 3. Jaký význam mají Oprávněná a Pověřená osoba?
 4. Nemohu se dostat na otázky týkající se instalace?
 5. Jak si mám zažádat o certifikát?
 6. Končí mi platnost certifikátu, co mám dělat?
 7. Co je potřeba udělat pro zavedení nové Pověřené osoby?

1) Jak získám přístup do rozšířené databáze ČKP, ČAP a SUPIN s.r.o.?

Pokud má Váš subjekt (Městský úřad, Obecní úřad, pojišťovna atp.) s ČKP, ČAP nebo SUPIN s.r.o. uzavřenou Smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům, stačí, aby Vás Pověřená osoba za daný subjekt zavedla do tohoto systému. Zjistěte si tedy, kdo je Pověřenou osobou (viz 3) ve vašem subjektu a na tu se obraťte.

Pokud nemáte uzavřenou Smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům s ČKP, ČAP nebo SUPIN s.r.o. a máte jako subjekt zájem o přístup, kontaktujte ČKP prostřednictvím datové schránky: qcgxgxn

2) Co musím splnit, chci-li přistupovat do rozšířené databáze?

 1. Musíte uzavřít Smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům.
 2. Musíte jmenovat Oprávněné a Pověřené osoby (viz 3) s jejich kontaktními informacemi (telefon a e-mail) a u těchto osob v systému VZS pomocí rolí specifikovat kdo je kdo.
 3. Musíte si zajistit přístup na internet a odpovídající softwarové vybavení, což je OS Windows Windows 10 a výše, internetový prohlížeč Internet Explorer verze IE 11 minimálně pro žádosti o certifikát, případně další (Chrome, Firefox) pro standardní přístup do aplikací.

Poznámka: Přístup pro státní správu je zaveden a provozován zcela zdarma.

3) Jaký význam mají Oprávněná a Pověřená osoba?

 1. Oprávněná osoba má přístup do rozšířené databáze k dostupným datům.
 2. Pověřená osoba je kontaktní osoba pro komunikaci s ČKP, ČAP a SUPIN s.r.o. a je odpovědná za aktualizaci seznamu Oprávněných i dalších typů osob (rušení, přidání). Sama Pověřená osoba NEMÁ přístup do rozšířené databáze, ale může sama sobě tento přístup přidat a přidělit si role Oprávněné osoby, tak aby byla osobou Pověřenou i Oprávněnou zároveň.

Poznámka: Jmenování a odvolání Pověřených osob je možné jen přes datovou schránku, písemně nebo el. podepsaným mailem. Toto jmenování musí být podepsané statutárem subjektu a Oprávněné osoby i další typy osob si spravuje Pověřená osoba přímo v systému.

4) Nemohu se dostat na otázky týkající se instalace?

Přístup k dalším otázkám získáte až po uzavření Smlouvy o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům.

5) Jak si mám zažádat o certifikát?

Na svém počítači a pod svým uživatelským profilem se přihlašte na certifikační server. Server požaduje uživatelské jméno a heslo, které používáte k přístupu do rozšířené databáze. Přesný postup žádosti je popsán v příručce „Obecná příručka systému VZS“, která je zasílána při každém vytvoření uživatelského účtu v systému, nebo je ke stažení minimálně pro Pověřené osoby v aplikaci ZPD -> Dokumenty -> Vyhledání dokumentů -> Typ: Uživatelské příručky -> Tlačítko "Vyhledat" -> Systém VZS SUPIN - vnější zabezpečené služby SUPIN.

Na stránkách certifikačního serveru se pohybujte pouze pomocí odkazů a nepoužívejte šipky „Zpět“ a „Vpřed“ internetového prohlížeče.

Poznámka: Nejlépe, když u žádosti o certifikát asistuje Váš informatik!

6) Končí mi platnost certifikátu, co mám dělat?

Z oznamovacího e-mailu o vypršení platnosti certifikátu zjistíte typ certifikátu, u kterého Vám končí platnost. Poté si o ten samý typ certifikátu zažádáte stejným způsobem, jako při první žádosti o certifikát (viz 5).

7) Co je potřeba udělat pro zavedení nové Pověřené osoby?

Jmenování a odvolání Pověřených osob je možné jen přes datovou schránku ČKP nebo ČAP, písemně nebo el. podepsaným mailem. Toto jmenování musí být podepsané statutárem subjektu a musí obsahovat Jméno, Příjmení, e-mail a telefon Poveřené osoby.

Poznámka: Oprávněné osoby i další typy osob si spravuje Pověřená osoba přímo v systému VZS.

Jak probíhá instalace zabezpečeného přístupu k datům a bezpečné komunikace?

Tato sekce dotazů je chráněna přístupná po zadání hesla a to zde.