Česká kancelář pojistitelů provozuje kromě Linky pomoci řidičům 1224 také Nehodové centrum pojišťoven (ncp), které je k dispozici, pokud  si motorista není schopný zavolat pomoc sám.  Jde o neveřejnou telefonní linku sloužící policii k zajištění odtahu nepojízdného havarovaného či porouchaného vozidla, které překáží v provozu. I tuto asistenci motorista získává k povinnému ručení v rozsahu sjednaných pojistných podmínek a ve většině případů tak odtah auta zaplatí pojišťovna.

Systém, který zajistí motoristovi přístup k předplaceným asistenčním službám od pojišťovny, i pokud si sám není schopný zavolat odtah vozidla (např. z důvodu zranění při nehodě). Odtah v takovém případě přivolává policista prostřednictvím neveřejného čísla NCP, které garantuje, že odtah nebo asistence bude provedená dle požadavků policie (dojezd do 40 minut od zavolání, kdekoli v ČR) a bude přitom hrazená v rámci předplacených asistenčních služeb z pojištění nepojízdného vozidla, tedy bez negativního finančního dopadu na pojištěného motoristu. Asistenční zásahy přivolané přes NCP mají nejvyšší prioritu a upřednostňuje se včasnost a kvalita zásahu. Policie má možnost kontrolovat, zda byly zásahy provedeny dle jejich časových požadavků. NCP funguje všude kromě dálnic.

Funkční proces NCP

Pokud si motorista nezajistí odtah nepojízdného havarovaného či porouchaného vozidla sám (Linka pomoci řidičům 1224, přímo smluvní asistenční společnost pojišťovny), odtah dle potřeby nařídí Policie ČR a prostřednictvím NCP přivolá odtah.

Policie ČR telefonuje na bezplatné tel. číslo  NCP a sděluje operátorovi NCP informace potřebné k zajištění odtahu.

Činnost NCP:
  • kontaktuje smluvní asistenční společnost pojišťovny motoristy
  • nebo zajistí zásah ve své vlastní gesci, nepodařilo-li se smluvní asistenční společnost pojišťovny účastníka dopravní nehody identifikovat či nebylo potvrzeno zajištění zásahu smluvní asistenční společností v požadovaném čase.
  • kontroluje a vyhodnocuje průběh asistenčního zásahu s cílem dodržení časového závazku NCP vůči Policii ČR