Linka pomoci řidičům 1224

Linka pomoci řidičům je určena všem motoristům, kteří potřebují pomoc s nepojízdným vozidlem na silnici a chtějí k tomu využít předplacené asistence v rámci svého pojištění. Stačí zavolat na 1224 a motorista je vždy přepojen na asistenční společnost své pojišťovny. Následně si s operátorem domluví pomoc, kterou potřebuje. Samotný odtah či asistenci nerealizuje LPŘ, ale přímo smluvní asistenční společnost pojišťovny, kam je motorista přepojen.

Základním cílem Linky pomoci řidičům 1224 je zajistit rychlý odtah nepojízdného vozidla z tuzemských pozemních komunikací po nehodě nebo poruše vozidla a tím přispět k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížit tak riziko vzniku další škody v důsledku překážejícího nepojízdného vozidla.

Cena hovoru na Linku pomoci řidičům 1224 se řídí platným ceníkem Vašeho operátora a pohybuje se v rozmezí 3,50 – 5,05 Kč/min.

Motorista je povinen odstranit překážející vozidlo ze silnice

Motorista je odpovědný za odstranění nepojízdného vozidla, které způsobuje překážku v silničním provozu. Jde zpravidla o havarované či porouchané vozidlo. V případě, kdy motorista není schopen sám zajistit odstranění překážejícího vozidla, například pokud je zraněn a odvezen do nemocnice, pak odstranění překážky zajistí přivolaný policista.

Role pojišťoven = pomoc motoristům

Pojišťovny poskytují motoristům k povinnému ručení či havarijnímu pojištění zpravidla asistenční služby, které zahrnují odtah nepojízdného vozidla nebo zprovoznění vozidla na místě poruchy či nehody. Tyto služby jsou motoristům poskytovány v rozsahu jimi sjednaných podmínek, v převážné většině případů bezplatně. Přivoláním asistenční společnosti motorista splní svoji povinnost odstranit překážející nepojízdné vozidlo ze silnice.

Pro přivolání odtahu či asistence provozuje ČKP Linku pomoci řidičům 1224 (pomoc si přivolá sám motorista) a Nehodové centrum pojišťoven (pokud si pomoc nemůže přivolat sám motorista, pak mu ji přivolá Policie ČR).

Funkční proces LPŘ

  1. Motorista, který potřebuje pomoc s nepojízdným vozidlem, zavolá na číslo 1224, kde je operátorem vyzván ke sdělení pojišťovny, u které má pojištěné vozidlo. Pokud si pojišťovnu nevybaví, tak se ho operátor zeptá na registrační značku vozidla a pojišťovnu si vyhledá v databázi ČKP.
  2. Operátor LPŘ motoristu přepojí na smluvní asistenční společnost jeho pojišťovny.
  3. Operátor smluvní asistenční společnosti pojišťovny se domluví s motoristou na podrobnostech ohledně pomoci a následně ji zajistí.