Nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 30/2024 Sb. zavádí povinné pojištění motosportu

Pořadatel organizovaného motoristického závodu nebo soutěže probíhajících ve vymezeném prostoru mimo běžný provoz vozidel, na uzavřených motoristických tratích nebo trasách, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích („motorsport“), má od 1. 4. 2024 povinnost sjednat pojištění pro případ újmy vzniklé provozem vozidel při jejich účasti na motorsportu. V případě pojistné události se tedy nebude plnit z pojištění odpovědnosti konkrétního vozidla, ale z pojištění celého závodu nebo soutěže („pojištění motorsportu“).

Minimální limity pojistného plnění pojištění motorsportu musí být shodné s limity plnění z povinného ručení. Pojištění musí krýt škodné události vzniklé po dobu přípravy motorsportu včetně školení, testování a předvádění a samozřejmě po dobu závodu nebo soutěže.

Z pojištění motorsportu lze vyloučit újmy podle § 22 výše uvedeného zákona a škody vzniklé při motorsportu na majetku závodící či soutěžící osoby nebo pořadatele motorsportu.

Poškozený má právo na pojistné plnění z pojištění motorsportu vůči pojistiteli, který toto pojištění sjednal. V případě, že konkrétní závod či soutěž nebudou přes výše uvedené pojištěny, poskytne plnění poškozeným ČKP z garančního fondu. ČKP má následně právo na náhradu toho, co plnila, vůči provozovateli motorsportu.