Praha 8. listopadu 2022 – Škody v rámci povinného ručení opět významně rostou, a to především v souvislosti s eskalací cen za opravy vozidel, kdy se průměrná majetková škoda k 30.9.2022 navyšuje meziročně již o 17,1 %, což je spojené s aktuální situací vysoké inflace a na růst závazků působí i dlouhodobé postupné navyšování odškodnění za zdravotní následky, které pojišťovny odškodňují někdy i desítky let. Pomyslné nůžky mezi objemem škod, které pojišťovny řeší, v porovnání s výškou povinného určení se tak stále otevírají.

Celkové počty škod po letech 2020 a 2021 začínají opět narůstat a namísto 232 tis. škod POV za rok 2020 a 243 tis. škod roku 2021 se pro rok 2021 očekává celkových 255 tis. škodných událostí řešených v rámci povinného ručení.

Škody na zdraví meziročně rostou

Meziročně také narůstají vlivem vyšší intenzity provozu i počty škod na zdraví, kde se za letošní ročník očekává cca 10 900 případů proti průměrným 10 200 škodám na zdraví za předchozí dva „covidové“ ročníky.

U škod na zdraví platí, že aktuálně cca 88,5 % škod na zdraví vzniká z lehkého zranění, dále 9,5 % škod na zdraví v povinném ručení souvisí s těžce zraněným poškozeným účastníkem dopravní nehody a u 2,5 % všech škod na zdraví se jedná o nároky spojené s usmrcením oběti dopravní nehody zahrnující např. oprávněné nároky pozůstalých a další.

Za poslední tři ročníky představují škod na zdraví spojené s těžkým zraněním a usmrcením cca 11 % až 14 % všech škod na zdraví, nicméně na celkovém závazku škod na zdraví se podílejí z 63 % až 72 %. „Jednou ze zajímavostí je, že během covidového ročníku 2020 narostl podíl celkového závazku připadajícího na škody na zdraví z těžkého zranění, kdy dosáhl cca 51 % všech závazků ze škod na zdraví. To může souviset se skutečností, že během epidemických restrikcích při volných silnicích při vyšších rychlostech byly následky škod na zdraví bohužel závažnější,“ upozorňuje Petr Jedlička, pojistný matematik české kanceláře pojistitelů.

Pojišťovny očekávají vyšší plnění

Po covidovém skoku se dále obnovil nárůst závazků POV a očekávání pro celý rok 2022 již překračují závazky za poslední předcovidový ročník 2019. Konkrétně pro rok 2022 se očekává celkové vyplacené plnění ve výši 14,9 mld. Kč, což hodnotu roku 2019 ve výši 14,5 mld. Kč překračuje o 400 mil. Kč a závazky spojené s dlouhodobými výplatami zejména ze škod na zdraví se pro rok 2022 očekávají ve výši 2,2 mld. Kč, což opět převyšuje 2 mld. Kč za ročník 2019. Důvodem navyšujících se škodních závazků spočívá zejména ve škodní inflaci.

Na další typy nároků škod na zdraví působí také ekonomické a inflační vlivy spojené s růstem mezd ovlivňující odškodnění ztráty na výdělku, náklady na péči v rámci asistencí v domácnosti i růst nákladů na zdravotní péči. Nepřekvapí proto, že ve srovnání se situací před aplikací NOZ narostly průměrné hodnoty odškodnění o desítky procent, konkrétně:

  • Odškodnění bolestného stouplo ze 42 tis. Kč na 118 tis. Kč, což představuje souhrnný nárůst o 181 %.
  • Jednorázové částky za kompenzaci duševní újmy pozůstalých po obětech dopravních nehod se navýšily v průměru na celé škodě) tj. pro všechny pozůstalé z jednoho úmrtí) z 950 tis. Kč téměř 2 mil. Kč (tj. cca o 109 %).
  • Kompenzace za ztížení společenského uplatnění roste z 350 tis. Kč na cca 760 tis. Kč, což představuje nárůst o 116 %.

I u nároků explicitně neovlivněné NOZ se projevil růst cen a nákladů vedoucích k těmto nárůstům.

  • U dlouhodobě vyplácených rentových nároků vzrostl průměrný závazek za všechny anuity v rámci jedné škody 2,7 mil Kč na 4,1 mil. Kč, což představuje růst o 53 %.
  • U krátkodobějších ztráta na výdělku během pracovní neschopnosti stouplo za období platnosti NOZ průměrné odškodnění z 50,5 tis. Kč na 74 tis. Kč a jedná se tak o nárůst 47 %.
  • U nákladů léčení došlo k nárůstu o 44 % z 63 tis. Kč před NOZ na aktuálních 90,4 tis. Kč

Ještě výrazně dramatičtější situace vychází u škod na majetku v povinném ručení, kde z pololetních dat k 30.6.2022 vycházel průměrný meziroční růst o 11 %. „Pro srovnání ve stejném období předchozího ročníku 2021 se jednalo o 8% inflační nárůst a předcházející hodnoty se stejně spočtená škodní inflace u majetkových škod pohybovala na úrovni kolem 6 %. Související hodnota průměrné majetkové škod za předpokladu škodní inflace vychází pro rok 2023 již ve výši 55 tis. Kč,“ poukazuje Petr Jedlička.

Obecná inflační situace povinné ručení ovlivňuje rovněž a další dopady spojené s růstem cen energií se ještě projeví a 11% hodnota škodní inflace tak rozhodně nepředstavuje její kulminaci. To potvrzují i data k 30. 9. 2022 za kvartální přehledy škod, které vzniknou a jsou zároveň vyřízené ve stejném čtvrtletí. Z tohoto pohledu se nárůst průměrné zaplacené škody na majetku ve 3. čtvrtletí 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 navyšuje již o 17,1 % (jedná se o 38,7 tis. Kč ve srovnání s 33,1 tis. Kč o rok dříve).

Co stojí za škodní inflací?

Tradiční důvody existence škodní inflace, mezi které patří navyšující se ceny práce a náhradních dílů v autoservisech spolu s postupnou modernizací vozového parku a tím vyšší technologickou i finanční náročností prováděných oprav vozidel byly v rámci covidu a aktuální inflační situace dále umocněné obtížnou dostupností náhradních dílů, delšími čekacími lhůtami s tím spojenými vyššími náklady na půjčení náhradního vozidla.  Zásadní vliv přináší i do sektoru oprav vozidel růst cen energií a další inflační tlaky, kterým čelí dnes již téměř veškeré ekonomické aktivity.

Jak se liší rizikovost konkrétních segmentů vozidel?

U osobních automobilů (přestože průměrná škodní frekvence dosahuje 3,2 %), např. u 11 % všech osobních vozidel pojištěných rizikovými klienty nad 30 let (klienti, kteří v minulosti opakovaně způsobili škody nebo jim pojistné smlouvy zanikaly pro neplacení) vychází na úrovni 4,2 %, tj. v průměru o třetinu vyšší. U 5 % všech osobních vozidel, kam spadají leasingové společnosti dosahuje škodní frekvence již 4,8 % (tj. cca o polovinu vyšší proti průměru). Ještě vyšší vychází škodní frekvence u klientů do 30 let věku, kde hodnota 5,2 % je proti obecné hodnotě 3,2 % vyšší o 61 % (mladí klienti do 30 let věku představují 4 % portfolia osobních automobilů). U nejvíce rizikových vozidel firemních klientů (kde se ví vysoká úroveň škod z minulosti) vychází škodní frekvence 6,3 % (tj. téměř dvojnásobná proti obecné úrovni 3,2 %).

U nákladních vozidel s průměrnou škodní frekvencí 11,8 % vychází výrazně nadprůměrně rizikové portfolio, představující 14 % všech nákladních vozidel, skupina tahačů návěsů se škodní frekvencí téměř 28 % (tj. o 134 % vyšší proti průměru u nákladních vozidel) a dále u ostatních nejrizikovějších flotil dle minulé historie představujících 23 % celého portfolia nákladních automobilů vychází frekvence téměř 20 %, což je o 2/3 více vůči všem nákladním vozidlům.

Produkce aut se podepisuje na počet pojištěných vozů

Celkový počet pojištěných vozidel všech druhů a kategorií s platnou pojistnou smlouvou POV přesáhl v 2. pololetí 2022 hodnotu 9 mil. vozidel, nicméně v posledním období se jeho nárůst začíná již významně zpomalovat, konkrétně v pololetí 2022 narůstal počet pojištěných vozidel vůči konci roku 2021 již jen o 1,6 %, zatímco v pololetí 2021 dosahoval pololetní nárůst 2,4 %. Snížená produkce nových automobilů a růst jejich ceny se tak se zpožděním začíná projevovat na celkových přírůstcích pojištěných vozidel.

Kontakty pro média:

ČKP: Veronika Pilková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., M: +420 732 562 418