Praha, 9. prosince 2021 – S vánočními setkáváními a oslavami konce roku se neodmyslitelně pojí alkohol, který ale rozhodně nepatří za volant. Zejména v tomto svátečním období je třeba připomenout, že více než 40 % nehod pod vlivem alkoholu končí s vážnými následky, jako je zranění nebo úmrtí účastníků nehody. Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším podílem nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu nehod patří jihozápadní Morava a západ Čech – zejména Plzeňsko, jak vyplývá z mapy České kanceláře pojistitelů. Místa s největším absolutním počtem bouraček pod vlivem alkoholu a drog pak ukazuje Mapa rizikových míst Portálu nehod. První příčky zde obsadily nejrušnější pražské křižovatky, resp. křižovatky velkých měst.

„V České republice došlo v letech 2019 až 2021 ke 289 704 nehodám, které šetřila Policie ČR. Alkohol stál za 5,1 % z nich (14 894 nehod). Bohužel řidiči s alkoholem v krvi nezpůsobili jen hmotné škody, ale při těchto nehodách došlo k 5579 lehkým zraněním a 669 těžkým zraněním. A bohužel u 115 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu došlo také k úmrtí účastníka dopravní nehody,“ řekl Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů (ČKP), která se zároveň podílí na provozu Portálu nehod.

Alarmující je, že nehody, kde jsou řidiči pod vlivem alkoholu, končí často tragicky. Pokud se totiž podíváme na všechny nehody u nás, tak přibližně každá 5. nehoda (19,1 % ze všech nehod), kterou šetří Policie ČR, končí zraněním nebo úmrtím účastníka dopravní nehody. Avšak u nehod, kde figuruje alkohol, je riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám více než dvojnásobné. Ke zranění či dokonce úmrtí totiž dojde u 42,7 % nehod pod vlivem alkoholu.

„Z naší analýzy však plyne alespoň jedna pozitivní skutečnost, a to opětovný pokles podílu alkoholu na nehodách. V roce 2021 došlo k mírnému poklesu nehod pod vlivem alkoholu na cca 5% podíl proti 5,4% podílu v roce 2020, kdy naopak došlo k nárůstu vůči rovněž 5% podílu v posledním předpandemickém roce 2019,“ uvádí Petr Jedlička.

Rizikový jihozápad Moravy a Plzeňsko

Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším podílem nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu patří podle analýzy ČKP tradičně oblasti jihozápadní Moravy a západu Čech, zejména Plzeňsko. V okrese Plzeň-Sever došlo totiž ke každé osmé nehodě pod vlivem alkoholu. Pro srovnání: v celé České republice v průměru „pouze“ každá dvacátá nehoda vzniká vinou požití alkoholu.

Enormně rizikové jsou z tohoto pohledu i okresy Jindřichův Hradec, Klatovy, Tachov a Znojmo, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu překračuje 10 % všech šetřených nehod. Znepokojivé je, že vysokou rizikovost těchto okresů ukázaly i analýzy ČKP v uplynulých letech.

Vedle alkoholu jsou stále častěji na vině nehod řidiči pod vlivem drog. Za loňský rok způsobili 262 nehod a za prvních jedenáct měsíců letošního roku to bylo již 302 nehod.

Nejvíc nehod pod vlivem omamných látek se stává na křižovatkách velkých měst

„Pokud se podíváme na absolutní počet nehod zaviněných řidiči s alkoholem či drogami v krvi, tak podle dat Portálu nehod jasně dominují křižovatky a jejich okolí ve velkých městech – především v Praze, Plzni a Ostravě,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Řidiči se pod vlivem návykových látek chovají jinak, než by se choval střízlivý člověk. Méně se soustředí, mají pomalejší reakce, ztrácí odhad, více riskují a někteří jsou i agresivnější. „Není pak divu, že k příčinám nehod, které zavinili řidiči u TOP 10 rizikových míst, patří například jízda na červenou, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nevěnování se plně řízení vozidla, nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu, nedání přednosti proti příkazu Dej přednost,“ dodává Jan Chalas.

Místa, kde nejčastěji dochází k nehodám pod vlivem alkoholu či drog, si řidiči mohou najít na Mapě rizikových míst Portálu nehod, která zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. „Kromě toho, že se dozvíte, kde se nejvíce stávají nehody, zjistíte i jejich nejčastější příčiny včetně výše škod nebo závažnosti zranění. Přehledná mapa nabízí také seznam TOP 10 nejrizikovějších míst po jednotlivých krajích či okresech. Dohledat si zde můžete i konkrétní místo nehod na mapě,“ upozorňuje Jan Chalas.

Průměrná výše škody při nehodách způsobených alkoholem dosahuje vyšších částek, než je tomu v případě střízlivých řidičů. „V roce 2020, kdy byl již objem škod poměrně stabilizovaný, vychází u nehod způsobených pod vlivem alkoholu průměrná výše závazku v povinném ručení částky 125 tis. Kč, což proti průměrnému závazku 96 tis. Kč u nehod, kde alkohol nebyl přítomen, představuje o 30 % vyšší částku,“ uvádí Petr Jedlička. „Místo s takto největší způsobenou škodou je v Praze na Rohanském nábřeží, kde se za poslední dva roky staly 4 nehody, u nichž se u řidiče prokázal alkohol anebo drogy v krvi, a výše celkových škod činila 750 tisíc,“ doplňuje Jan Chalas. Pakliže se prokáže, že u dopravní nehody hrál roli alkohol nebo drogy, pojišťovna může po viníkovi požadovat tzv. „regres“, tedy úhradu prostředků, které zaplatila poškozenému z povinného ručení viníka.

Analýza ČKP

Nehody pod vlivem alkoholu v roce 2021

A) Okresy s největším podílem nehod zaviněných alkoholem na celkovém počtu:

 1. Plzeň – Sever: z celkového počtu 2 128 nehod vzniklo 246 pod vlivem alkoholu (11,6%), stabilní první místo s nejvyšším rizikem ve srovnání s rokem 2020.
 2. Jindřichův Hradec: z celkového počtu 1 472 nehod vzniklo 170 pod vlivem alkoholu (11,5%), stabilní 2. nejhorší pořadí ve srovnání s rokem 2020.
 3. Znojmo: z celkového počtu 1 292 nehod vzniklo 140 pod vlivem alkoholu (10,8%), posun z 5. místa v roce 2020.
 4. Tachov: z celkového počtu 1 358 nehod vzniklo 143 pod vlivem alkoholu (10,5%), stabilní 4. nejhorší pořadí ve srovnání s rokem 2020.
 5. Břeclav: z celkového počtu 2 083 nehod vzniklo 219 pod vlivem alkoholu (10,5%), posun ze 7. místa v roce 2020.
 6. Klatovy: z celkového počtu 1 501 nehod vzniklo 151 pod vlivem alkoholu (10,1%), posun ze 3. místa v roce 2020.
 7. Český Krumlov: z celkového počtu 1 498 nehod vzniklo 146 pod vlivem alkoholu (9,7%), posun ze 6. místa v roce 2020.
 8. Písek: z celkového počtu 1 182 nehod vzniklo 112 pod vlivem alkoholu (9,5%), stabilní 8. nejhorší pořadí ve srovnání s rokem 2020.
 9. Cheb: z celkového počtu 1 871 nehod vzniklo 176 pod vlivem alkoholu (9,4%), stabilní 9. nejhorší pořadí ve srovnání s rokem 2020.
 10. Blansko: z celkového počtu 1 751 nehod vzniklo 154 pod vlivem alkoholu (8,8%), posun ze 17. místa v roce 2020.

„Skokani“ v žebříčku okresů s největším podílem nehod způsobených  alkoholem na celkovém počtu nehod (srovnání let 2019 a 2021)

 1. Beroun: z 54. nejrizikovějšího místa v roce 2019  posun na 37. nejrizikovější pořadí.
 2. Vyškov: ze 40. nejrizikovějšího místa posun na 26. nejrizikovější pořadí.
 3. Prachatice: z 33. nejrizikovějšího místa posun na 21. nejrizikovější pořadí.

B) Okresy s nejmenším podílem nehod zaviněných alkoholem na celkovém počtu nehod

 1. Praha: z celkového počtu 54 462 nehod vzniklo 1 449 pod vlivem alkoholu (2,7%), stabilní výsledek beze změny pořadí proti roku 2020.
 2. Třebíč: z celkového počtu 2 567 nehod vzniklo 77 pod vlivem alkoholu (3%), v roce 2020 se jednalo o 5. nejméně rizikový okres.
 3. Rakovník: z celkového počtu 2 526 nehod vzniklo 78 pod vlivem alkoholu (3,1%), v roce 2020 se jednalo o 2. nejméně rizikový okres.
 4. Ústí nad Labem: z celkového počtu 5 921 nehod vzniklo 188 pod vlivem alkoholu (3,2%), v roce 2020 se jednalo o 3. nejméně rizikový okres..
 5. Most: z celkového počtu 3 367 nehod vzniklo 107 pod vlivem alkoholu (3,2%), v roce 2020 se jednalo o 4. nejméně rizikový okres.
 6. Jihlava: z celkového počtu 3 018 nehod vzniklo 98 pod vlivem alkoholu (3,2%), v roce 2020 se jednalo o 7. nejméně rizikový okres.
 7. Pelhřimov: z celkového počtu 2 459 nehod vzniklo 80 pod vlivem alkoholu (3,3%), v roce 2020 se jednalo o 12. nejméně rizikový okres.
 8. Louny: z celkového počtu 4 396 nehod vzniklo 144 pod vlivem alkoholu (3,3%), v roce 2020 se jednalo o 6. nejméně rizikový okres.
 9. Benešov: z celkového počtu 5 008 nehod vzniklo 169 pod vlivem alkoholu (3,4%), v roce 2020 se jednalo o 8. nejméně rizikový okres.
 10. Litoměřice: z celkového počtu 4 662 nehod vzniklo 158 pod vlivem alkoholu (3,4%), v roce 2020 se jednalo o 11. nejméně rizikový okres.

„Skokani“ v žebříčku okresů s nejmenším podílem nehod způsobených alkoholem na celkovém počtu nehod (srovnání let 2019 a 2021)

 1. Rokycany: ze 20. nejrizikovějšího místa v roce 2019 posun na 34. nejrizikovější pořadí.
 2. Chrudim: ze 30. nejrizikovějšího místa posun na 44. nejrizikovější pořadí (tj. 33. nejméně rizikový okres).
 3. Mělník: z 44. nejrizikovějšího místa posun na 58. nejrizikovější pořadí (tj. 19. nejméně rizikové).

Okresy ČR podle podílu nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu nehod

 

Pramen: regionální mapa ČKP

 

Kontakty pro média:

ČKP: Veronika Nová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Portál nehod: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.