Praha 24. června 2021

Nový Portál nehod slouží k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích. Pomocí shlukové analýzy umožňuje jednoduše zjistit, na kterých místech v České republice dochází nejčastěji k nehodám a jaké jsou jejich příčiny či výše způsobené škody. Autorem projektu je společnost DataFriends, která i portál provozuje.

Ročně na českých silnících umírají stovky lidí a vznikají škody za desítky miliard korun. „Dopravní infrastruktura a kvalita silniční sítě ovlivňují nehodovost, proto je důležité dostatečně monitorovat riziková místa včetně příčin nehod a toho, zda se v těchto místech podnikají opatření k nápravě,“ říká Jan Matoušek výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, která přispěla ke vzniku Portálu nehod a dodává: „Portál nehod může nabídnout podklady pro argumenty například starostům a primátorům, s jejichž pomocí mohou obstát v rámci diskuzí o důležitosti investice do změn rizikových míst.“ Zdrojová data Portálu nehod tvoří nejen statistiky dopravní policie, ale také data od pojišťoven. Díky tomu přináší nejucelenější statistiky dopravních nehod.

MAPA RIZIKOVÝCH MÍST: Základní zdroj informací pro řidiče a veřejnost

Pro motoristy je nejvíc zajímavá přehledná mapa rizikových míst, kde dochází nejčastěji k dopravním nehodám. Tato mapa je stěžejním pilířem celého projektu a její pomocí si řidič může jednoduše dohledat kraj, okres, nebo konkrétní místo, kterým například pravidelně projíždí. Pro každé rizikové místo ukazuje počet nehod za posledních 24 měsíců, jejich příčinu, výši způsobené škody a také například počty zraněných a další údaje. Tyto informace mohou řidičům sloužit k tomu, aby v těchto lokalitách dbali větší opatrnosti, nebo na ně upozornili správce komunikace.

Nehody je možné dále členit do většího detailu – například na základě hlavních příčin (předjíždění, vysoká rychlost, střet se zvěří, alkohol a drogy za volantem…) a nejčastějšího výskytu vážných zranění (těžké zranění, smrt). Mapa nabízí filtrování podle krajů a okresů nebo vyhledání konkrétního místa.

Nejrizikovější místa podle Portálu nehod za sledované období (mapa rizikových míst):

  • Devět z deseti nejvíce rizikových míst v ČR z hlediska počtu nehod je v Praze a jejím okolí. Legendární je už křižovatka Ječná / Sokolská / Legerova, která s 120 nehodami za poslední dva roky kraluje celému žebříčku - ZDE
  • Na dálnici D1 nedaleko Humpolce je dlouhodobě místo častých nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí. Za posledních 24 měsíců se zde stalo 27 nehod a celková výše škod přesáhla 6 mil. Kč - ZDE
  • Nehody způsobené střetem se zvěří jsou nejčastější v Libereckém kraji na silnici č. 13 mezi Chrastavou a Rynolticemi. Ve sledovaném období zde došlo z tohoto důvodu k 24 nehodám, když dlouhodobě je zde počet srážek se svěří 2,6x vyšší, než je průměr u ostatních rizikových míst - ZDE

VĚDECKÁ SEKCE: Práce s daty při plánování změn a eliminaci rizik v silniční dopravě

„Vedle otevřené sekce pro širokou veřejnost má portál také vědeckou část, aby byl užitečným nástrojem pro práci s daty o nehodovosti pro další cílové skupiny, jako je odborná veřejnost, samosprávy, ale také třeba pro datové novináře,“ doplňuje Jan Chalas, ze společnosti DataFriends.

Vědecká sekce je přístupná pod registračním heslem a obsahuje detailní data a grafy analyzující nehodovost z řady dalších aspektů. Jednou z prvních zde zveřejněných analýz, na které pracovali datoví analytici DataFriends, je agresivita řidičů. Ta nabízí pohled na rizikovost jednotlivých regionů, mladých řidičů a také dává do souvislosti nehody způsobené agresivní jízdou se stářím vozu. V budoucnu zde budou k dispozici i další odborná data a informace tak, aby se daly využít například při plánování změn dopravních dispozic ze strany státní správy, místních a regionálních samospráv.

PDF verze